MapSubject SE - Thành lập bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất

Chức năng:

       MapSubject 2015 là phần mềm chuyên thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề khác chạy trên nền MicroStation SE bám sát theo theo các hướng dẫn của ngành Tài nguyên Môi trường như:

       - Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

       - Thông tư 29/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc thành lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


       MapSubject 2015 là phiên bản mới nhất hiện nay sau quá trình nâng cấp và phát triển từ các phiên bản 2010 và 2012. Qua một thời gian dài ứng dụng và trải nghiệm đã đảm bảo tính ổn định cũng như tốc độ xử lý trên những tập dữ liệu lớn, phức tạp.

       Nhiều chức năng như: Tự động tìm, sửa lỗi, tạo vùng; Đánh số khoanh, gán thông tin, chỉnh sửa thông tin; Vẽ nhãn thông tin kiểm tra; Đổi màu nét thửa theo loại đất; Nuốt ranh thửa bán tự động(chọn thửa); Nuốt ranh thửa tự động(cùng loại đất); Tạo khung bản đồ hiện trạng, quy hoạch; Tạo biểu đồ cơ cấu diện tích; Khung trình duyệt bản đồ của các cơ quan chức năng; Xóa poly theo màu tô; Đặt thứ tự các lớp khi xem; Cố định thứ tự các lớp khi xem; Tô màu và pattern tự động bản đồ hiện trạng, quy hoạch; Vẽ nhãn bản đồ hiện trạng, quy hoạch; Vẽ nhãn bản đồ kết quả điều tra kiểm kê; Hỗ trợ kí hiệu các loại đất theo quy định; Chọn phân lớp thông tin; Vẽ các đối tượng điểm; Chọn kiểu chữ; Phân thành nhiều file theo các lớp định nghĩa…

       Đa dạng bảng biểu tổng hợp như: Tổng hợp nhãn theo khoanh đất; Tổng hợp diện tích theo khoanh đất; Biểu chi tiết thông tin các thửa đất; Biểu tổng hợp diện tích trích dọc; Biểu tổng hợp diện tích trích ngang; Báo cáo thông tin tổng hợp toàn đơn vị hành chính…

       Hỗ trợ biên tập các đối tượng cho đúng các thuộc tính theo quy phạm. Xây dựng các tiện ích thông dụng hỗ trợ nhanh chóng cho người dùng.
Bộ cài đặt: Download (đã tải : lần )