MapExtract SE -Trích lục các loại hồ sơ kỹ thuật thửa đất

Chức năng:

       MapExtract chuyên tạo hồ sơ kỹ thuật các loại. Chạy trên môi trường đồ hoạ MicroStation SE. Có khả năng tạo trích lục đồng loạt, kết quả trích lục sắc sảo, giữ nguyên toạ độ so với bản đồ địa chính. Xử lý tốt các trường hợp như: giải toả đền bù, nằm trong hành lang quy hoạch, hành lang an toàn lưới điện, bờ đê... Tính diện tích giải toả, nâng cao hiệu quả biên tập, ít tốn kém công biên tập lại.

       Khắc phục nhược điểm xử lý số lẻ không đồng bộ giữa các hồ sơ với nhau.

       MapExtract có đầy đủ các mẫu hồ sơ kể cả các mẫu mới nhất theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

       Khi sử dụng MapExtract những mẫu phát sinh theo đặc thù của địa phương, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phục vụ theo nhu cầu của bạn.Bộ cài đặt: Download