LandReg 2017 - Thành lập hồ sơ địa chính

Chức năng:

       LandReg Professional được xây dựng nhằm thành lập hồ sơ địa chính. Với sự nổi trội về mô hình bố trí công việc - phù hợp cho các dự án, công trình đồng loạt với quy mô lớn. Thành lập đầu đủ sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, in giấy chứng nhận ... Dữ liệu sử dụng trong chương trình có thể được khai thác sử dụng vào mục đích khác hoặc chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu VILIS do bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Giúp cho quá trình thành lập hồ sơ địa chính nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.

       Với sự nổi trội về mô hình bố trí công việc khoa học, phù hợp cho các dự án, công trình đồng loạt với quy mô lớn, làm tăng năng suất lao động và rút ngắn thời gian, tránh được các nhầm lẫn, sai sót khi đăng ký bằng tay.

       Thành lập đầy đủ các loại hồ sơ như sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, in giấy chứng nhận ... với sự trợ giúp hoàn hảo bằng video clip và chuyên môn nghiệp vụ tạo cho người sử dụng tiếp thu nhanh chóng.

       Dữ liệu sử dụng trong chương trình có thể được khai thác sử dụng vào những mục đích khác nhau hoặc chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu FAMIS, VILIS do bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Giúp cho quá trình thành lập hồ sơ địa chính nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.