LandMap Solutions 2017 - Thành lập bản đồ địa chính

Chức năng:

       LandMap Solutions 2017 được xây dựng phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính, chạy trên môi trường MicroStation V8i.

       Xử lý trị đo, tạo topology, biên tập bản đồ, thành lập hồ sơ,….. Đáp ứng sự mong đợi của các bạn có một phần mềm chạy trên môi trường V8i và được miễn phí khi sử dụng.