GCN TT23 - Tạo và in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chức năng:

       GCN TT23 là tiện ích in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

       Tiện ích này sẽ phục vụ bạn thuận tiện hơn, đơn giản hơn trong quá trình in giấy chứng nhận một cách nhỏ lẻ phù hợp cho việc in giấy chứng nhận của các Văn phòng đăng ký đất đai hiện nay.

       Được thực hiện trên môi trường MicroStation SE với đầy đủ mẫu mã theo những quy định của thông tư hiện hành và hệ thống mã vạch hoàn chỉnh.


Giấy chứng nhận


Bộ cài đặt: Download (đã tải : lần )